Przyłącz się do nas

Jeśli temat pomocy innym, potrzebującym jest Ci bliski i chcesz się zaangażować przyłącz się do nas.
Uczniowie:

Możecie pomóc poprzez organizowanie akcji na terenie waszej szkoły
 • potrzebna zgoda i akceptacja dyrekcji na działania w szkole i z udziałem uczniów
 • prosimy o kontakt z nami przez Facebooka lub email przedstawicieli szkoły (np przewodniczących, pedagogów, opiekunów kółek wolontariatu) zaczniemy wspólnie działać
 • każda szkoła może włączyć się w nasze akcje: podstawówka, gimnazjum, liceum- mogą też studenci.
 • sposób na poprowadzenie akcji w szkole według Waszego pomysłu
 • Waszym zadaniem jest osiągnąć cel przewodni i przekazać informacje o danym przedsięwzięciu. Od nas otrzymujecie informacje merytoryczne i niezbędne kontakty. Formy i metody przekazu według Waszej pomysłowości
 • jako Grupa dzielimy się z Wami doświadczeniem, pomysłami, kontaktami, aby przeprowadzone w szkole akcje były ciekawe i osiągnęły zamierzony cel
 • do udziału włączają się dorośli, którzy chcą wspierać wasze szkolne akcje (na początek włączyli się artyści i przekazują prace na aukcje szkolne)
 • mamy plany na cztery akcje tematyczne, ale ideą naszej Grupy jest

Dorośli:

Wy możecie wspierać każdą inicjatywę młodzieży poprzez dostarczanie jej pomysłów i narzędzi, aby akcje były jak najbardziej efektywne.

 • Do pierwszej Akcji Promyczek na rzecz Dziecięcego Hospicjum Domowego włączyli się artyści przekazując swoje prace na aukcje charytatywne
 • otrzymujemy sygnały o innych grupach chcących dołączyć się do akcji, które staną się źródłem informacji na tematy niezręczne, akcje które staną się motorem do integracji w szkołach i integracji międzyszkolnej
 • każda działalność która może wspierać działania młodzieży mile widziana. Wspólnie dostosujemy ją do wieku dzieci.
 • ale i tak wiemy, że w organizowaniu akcji szkolnych doskonale sprawdzają się rodzice